Upgrading sustainable energy communities in mayor adapt initiative by planning climate change adaptation strategies
Urbino
  • Urbino
  • Ancona
  • Jesi
  • Macerata
  • Rovinj

Ciljevi projekta

Svrha Life Sec Adapt projekta je doprinijeti povećanju kapaciteta otpornosti na klimatske promjene i olakšati prijelaz prema niskougljičnom i učinkovitom resornom gospodarstvu europskih urbanih područja. 

Mjere ublažavanja su potrebne kako bi se stvorili održivi uvjeti koji će lokalnim vlastima omogućiti prilagodbu klimatskim promjenama, aktivno sudjelovanje i potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (u koji je integrirana inicijativa Mayors Adapt) te integraciju klimatskih ciljeva u lokalne politike i prakse.

Cilj Life SEC Adapt projekta je i usvajanje i ugradnja modela Sustainable Energy Communities – SEC (Energetski održive zajednice) kao potporu u svrhu poboljšanja upravljanja klimom, kao primjer dobre prakse za razvoj izvrsnog procesa prilagodbe klimatskim promjenama u lokalnim vlastima pod koordinacijom regionalnih vlasti i razvojnih agencija na regionalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta su:

- povećati svijest donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja strategije prilagodbe klimatskim promjenama i ograničiti ili izbjegavati daljnje prirodne, društvene i ekonomske troškove, razvijajući proces izgradnje kapaciteta 20 općina u regijama i državama članicama ( Italija, Hrvatska, Grčka, Španjolska) kroz razmjenu dobre prakse i naučenih lekcija od iskusnijih općina EU;

- doprinijeti smanjenju neznanja lokalnih i regionalnih administratora o ranjivosti i rizicima lokalnih područja, čime se omogućuje razvoj strategija prilagodbe klimatskim promjenama, a planira se spriječiti i reagirati na ekstremne klimatske događaje u kratkom roku te smanjiti socijalne, ekonomske i ekološke utjecaje u dugoročno razdoblju;

- potpisivanje i usvajanje strategije i planova prilagodbe klimatskim promjenama od strane 17 gradova korisnika u okviru novog integralnog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (koji trenutno uključuju inicijativu Prilagodba gradonačelnika), kroz integraciju postojećih akcijskih planova održive energije (SEAP-ovi);

- postavljanje i testiranje Sustava za praćenje energije i klime (SEC_Adapt  alat za praćenje) da se neprekidno provjerava napredak u akcijama smanjenja i prilagodbe te da se preusmjeravaju ciljevi strategije klime i energije uključenih gradova, kao i alat za podršku praćenja faza unutar inicijativa Prilagodba gradonačelnika i Sporazum gradonačelnika;

- olakšati usvajanje politika i akcija prilagodbe i smanjenja na prekograničnom nivou kroz izradu preporuka zajedničke politike za teritorijalnu koherentnu primjenu strategija klime i energije.

 
Life Sec Adapt - With the contribution of the Life Programme of the European Union.
The document reflects only the author’s view and the Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains..
Credits - Cookie policy -  Copyright © 2016-2024 - [id]