Upgrading sustainable energy communities in mayor adapt initiative by planning climate change adaptation strategies
Urbino
  • Urbino
  • Ancona
  • Jesi
  • Macerata
  • Rovinj

Kontekst i strategija

Talijanski i hrvatski partneri su aktivno sudjelovali  na  ublažavanju klimatskih promjena objavljivanjem njihovog SEAP-a (Samoodrživi energetski akcijski plan) postignut putem inicijative „Sporazuma gradonačelnika“ i putem  razvoja Samoodrživih Energetskih zajednica (SEC) u dvjema regijama kao glavni produkt  CITY SEC projekta.

Pomoću ove strategije, partneri su identificirali potrebne aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju emisije stakleničkih plinova do 2020. godine.

Štoviše, karakteriziraju ih slični teritorijalni i klimatski uvjeti: unutrašnjost karakteriziraju planine i brda koja opadaju prema obali; obje regije imaju značajno proširenje obalnog područja, gdje su se smjestile glavne urbane i produktivne infrastrukture.

Kroz prijedlog Life SEC Adapt projekta uključene općine namjeravaju odgovoriti na specifične probleme koji ozbiljno utječu na njihova područja i koji se mogu pripisati učincima klimatskih promjena.

S obzirom na karakteristike teritorija partnera Marche i Istre, glavni očekivani učinci klimatskih promjena odnositi će se na sljedeće ključne sektore:

• obalne zone (područja): ekstremni vremenski događaji (poplave, oluje, itd.) i porast razine mora mogu doprinijeti ubrzanju postojećih procesa erozije, te u konačnici dovesti do propadanja i gubitka priobalnog tla, ekosustava, infrastrukture i ekonomskih vrijednosti
• voda i hidrogeološki sustav: viša razina stresa na vodne resurse mogla bi dovesti do smanjenja kvalitete vode, te dostupnosti vode; promjene u hidro-geološkom režimu mogle bi dovesti do povećanja rizika od pojave klizišta, iznenadnih bujica blata i nanosa, odrona kamenja, te iznenadnih poplava;
• infrastruktura i gospodarstvo: pritisci na urbanu i ruralnu infrastrukturu, uz moguću nedostupnost ili prekid prometne mreže, ljudska naselja i društveno-gospodarske aktivnosti, posebno turizam.

Gore navedeni ključni sektori predstavljaju prioritet u smislu talijanskog teritorijalnog konteksta, a o čemu je CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) izvijestio u sklopu svog istraživanja pod nazivom ''"Pregled utjecaja ključnih učinaka klimatskih promjena, ranjivosti i mjere prilagodbe u Italiji" (jedan od uvida u talijansku "Nacionalnu strategiju prilagodbe klimatskim promjenama"), te u smislu hrvatskog teritorijalnog konteksta kao što se navodi u sklopu dokumenta pod nazivom " Prilagodba klimatskim promjenama u Hrvatskoj''.

Nacionalno izvješće (siječanj 2014. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH)

Sukladno potrebama projektnih partnera za poboljšanjem lokalne i prekogranične strategije za sprječavanje i upravljanje učincima klimatskih promjena (ekstremnih vremenskih prilika) na urbanoj razini, glavna planirana aktivnost je razvijanje specifične strategije prilagodbe klimatskim promjenama koja uključuje i dodatne aktivnosti, prije svega SEAP.

Osim toga, Grad Ancona (Regija Marche - IT), Grad Bullas (ES) i Grad Patras (GR) će voditi projektne partnere kako bi se premostio jaz u smislu nedostatka svijesti o potrebi prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj / regionalnoj razini zahvaljujući iskustvu stečenom na izradi strategije prilagodbe u sklopu projekta LIFE ACT.

 
Life Sec Adapt - With the contribution of the Life Programme of the European Union.
The document reflects only the author’s view and the Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains..
Credits - Cookie policy -  Copyright © 2016-2024 - [id]